Angelas taupyklė, lipdytas rankomis, baltas. keramika